Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

20.01.1917 р. До С. Єфремова

Москва 7.І.917

Варіанти тексту

Як[ів] Ан[?] привіз звістку, що може в січні приїдете, се було б добре; але що се непевно ще, то пишу: Горький щось замовк, мабуть захоплений газетою («Луч») і не відписує, прийдеться мабуть самим доводити план збірника до краю. Тим часом – IV кн[ижку] «Голос минувшего» присвячує Костомарову, не хочете дати туди якоїсь статі статті, замітки або матеріалу, Високоповажаний Сергій Олександрович. На весну думаю ладити збірник український «XIX вік», що мав би неперіодичне продовжуватися, чи не мали б для нього статі статті або матеріалу – з іст[орії] літер[атури], мистецтва або суспільного житя життя?

Ваш М. Г.


Примітки

Друкується вперше за автографом (Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського, ф. 317, № 331).

Місце написання встановлено за поштовим штемпелем на листівці.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 190.