Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

27.07.1916 р. До С. Єфремова

Казань 14.VІІ.916

Варіанти тексту

Рукопись і Ваші замітки, Високоповажаний Сергій Олександрович, я, спасибі Вам, одержав, і сьогодня сьогодні рукопись відослав відіслав до ред[акції], прийнявши під увагу замітки. («Не было, нет и не может быть» – я се справив по тексту циркуляра, переконайтеся при нагоді). Програми збірника тепер немає рації переписувати – вона була б придалася мині мені при писанні статі статті, а тепер нема в ній великої потреби, дай боже дочекати її реалізації. Мої приїхали, відпочивають по доволі трудній дорозі – дякують Вам за привіт! А зрештою новин коло мене нема. Останню статю статтю «Р[усские] вед[омости]» мині мені вернули, чим і вважаю закінченою сю стадію моєї публіцистики (в «Речи» статя стаття лежить від січня – хоч і не звернена).

Ваш М. Г.


Примітки

Друкується вперше за автографом (Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського, ф. 317, № 2324).

Місце написання встановлено за змістом.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 186.