Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

24.11.1916 р. До С. Єфремова

Москва 11.XI

Варіанти тексту

Високоповажаний Сергій Олександрович!

Олекс[андр] Фи[липович] оповість Вам дещо про збірник, проектований Горьким ще з літа. Тепер я двічі мав з ним розмову – не докінчив з причини хороби хвороби нашої доньки, але в головнім справа вирисовується ясно. Діло за співробітниками, <…> хто з Києва міг би взяти участь? Чи могли б Ви написати статю статтю на тему відмінних прикмет нової укр[аїнської] літератури (XIX в.) від великоруської: в чім оригінальність і відмінність її фізіономії? Статя Стаття невелика, аркушів на 1,5, але бажалося б її не дальше 15.II.

Я буду м[а]б[уть] писати про «Двѣ, рус[ские] <…>» й иньші інші проби паралельн[их] характеристик Укр[аїни] і Московщ[ини], треба б мині мені до сього Антоновича «Три націон[альні] типи» (з «Правди») і Баштового «Укр[аїна] в літературних назвах». Чи не могли б Ви їх мині мені передати з Ол[ександром] Фи[липовичем] або привезти до М[оск]ви? Що я їх зверну скоро і в цілости цілості, в сім можете бути певні.

Поновляю своє прошеннє прохання про зверненнє звернення моїх статей, числом 4, післаних посланих для «Основи», бо вони придалися б для «Проміня». Коли буде програма збірнику вироблена, я Вам її пришлю. Головне: Україна і Московщина – відмінности відмінності і контрасти їх духовного житя життя, передусім в фольклорі, також в побуті, праві, сусп[ільному] і історич[ному] житю житті, літературі. Хто б написав про оригінальність і цінність укр[аїнського] театра? Про право (звичаєве і остатки обов’язуючого права Гетьманщини в губ[ерніях] Черниг[івській] і Полтав[ській])? Бажано, щоб писалося живо, інтересно, а не просто інформаційно.

Ваш М. Г.

Від наших привіти і поклони. Живемо в карантині, і сей лист теж накроплений субліматом.

Вчора мині мені повторительно об’явлено гласний надзор, взято підписку о невиїзді і обов’яз[ання], що буду являтися щотижня на явку!

Дуже просив би Вас чи хто буде їхати до Москви забрати пакуночок від нашої прислуги в квартирі нашій (дім 9, кв.12).


Примітки

Друкується вперше за автографом (Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського, ф. 317, № 341).

Місце і рік написання встановлено за змістом.

Баштового «Укр[аїна] в літературних назвах»стаття І. С. Нечуя-Левицького «Українство на літературних позвах з Московщиною» (Діло, 1891 р.).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 188 – 189.