Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

15.05.1916 р. До С. Єфремова

Казань 2.V.916

Варіанти тексту

Високоповажаний Сергій Олександрович!

Листа Вашого дістав, спасибі. Новин у сих справах я дуже давно не мав! Поінформуйте мене потім і про результати розмов. Якщо поїдете до Сибири Сибіру, то заверніть і в Казань, де теж найдеться цінний матеріал, тільки я теж думаю, що у Вас занадто багато роботи під носом, щоб їздити по Сибирях, міг би хто иньший інший.

До «У[краинской] ж[изни]» я по скінченню скінченні думської сесії зараз післав послав маленьку статейку на тему невиконання навіть того немудрого, що містить[ся] навіть у блоковій програмі. Але редакція як економна господиня, відложила її до IV кн[ижки], так що вона не скоро побачить світ. Бачив «Отечество», т[ом] 1; Перетц почав «україн[ську] літературу» з к[інця] XV в[іку], се не дуже приємний-між нами – прецедент для наших статей в зб[ірнику] «Укр[аинская] лит[ература]», і взагалі з огляду на нове загострення питання про відносини Київ[ської] доби до Укр[аїни]. Я згадував, яку я витерпів баталію за се з ред[актором] «Словаря Гранатів», боронячи включення в укр[аїнську] історію Київської доби. Свою статю статтю до «Сб[орника] укр[аинской] лит[ературы]» я пічну почну з сього ж. Нам треба буде мабуть з Вами розмінятися коректурами, щоб не вийшло повторень того самого. Власне тепер беруся до неї.

«Рус[ские] ведом[ости]» подержавши 1/2 міс[яця] в карантині мої статі статті (з приводу Базарова і Муратова) про націоналізм і національність, телеграмою зате сповістили, що з деякими скороченнями пускають. Трудно з ними, не дай Боже. Друкарня зброшюровала зброшурувала VIII.1 і прислала коректу докінчення VIII.2; треба ще коректи в зверстанім виді, окладинки і б[агато] ин[ьших] ін[ших] дрібниць для виходу. Коли ласка, позвонюйте їм від часу до часу, щоб не забували.

З друком нового так трудно, що біда, справді, я вже й тут пробував, заговорив з друкарнею, відповідь коротка: «після війни» мовляв.

А Вяч[еслав] Конст[антинович] в Москву на довший час?

Просив я і ще раз прошу – поможіть поставити якось на правильний грунт, прийнятий в подібних справах, справу книг[арні] ЛНВ.

Витаю Вітаю Вас щиро!

Ваш М. Г.


Примітки

Друкується вперше за автографом (Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського, ф. 317, № 321).

Місце написання встановлено за змістом.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 184 – 185.