Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

17.02.1916 р. До С. Єфремова

Казань 4.ІІ.916

Варіанти тексту

Високоповажаний Сергій Олександрович!

Дістав Вашого листа з Сибча і дуже дякую за обіцянку написати новини. Я давно вже не мав вістей з Київа Києва-мабуть як поклали знайомі, що Є[вген] Х[арлампієвич] роскаже розкаже, так і скінчилося на тім. Від Вас я не діставав нічого після одкритки з 20.XIІ, і від иньших інших теж, кілька день тому дістав тільки листа з Львова від Жученка – про Укр[аїнський] наук[овий] зб[ірник]. Анна Серг[іївна] сповістила мене коротко, що «Основа» закрита. Як же се і як тепер буде? Дивно що в Думі ніхто не згадав про останні сі факти – «Просвіту» і «Основу».

Якщо тепер Ви задержитеся в Київі Києві, може попробуєте вплинути на друкарню, щоб вона докінчила главу і випустила VIII.2. Так коло нього клопочеться Нат[алія] Данил[івна], вона здається навіть переписала на машині останні сторінки глави, щоб друк[арня] не відмовлялася, але очевидно всі зусилля її не осягають результату, може Ви прилучите свій натиск до її зусиль. Друкарня веде себе зовсім незрозуміло, не відповідає, не повідомили навіть про одержання грошей. З петербурзької книгарні пропонували мені переслати VIII.2 для додруковання додрукування туди, але лекше легше додруковати додрукувати 8 главу в Київі Києві і випустити, а цензурного погіршення, небезпечного – не помічаєте? Жалко, що не списалися з С[анкт]-П[етер]б[ургом].

Лист Горького я дістав. Не від того я, щоб написати сю статю статтю, хотілося б знати тільки, що сей плян план певний, то значить, щоб видавці не передумали, а по-друге, щоб в останній хвилі не виступив на сцену який-небудь цензор змісту, напряму статей etc. – тепер такі несподіванки особливо в дусі часу, я вже мав досвід, в можливість котрого не увірив би два роки тому – в «Словарі» Гранатів. Коли вважаєте сей плян план видання певним, напишіть дещо. 1) Горький пише, що є якась програма його, складена редакцією – яка? 2) наскільки входить в програму Галичина, взагалі закордонна Укр[аїна]? Чи в Вашій статі статті буде щось про окремішність мови, її сформованнє сформування, час його etc.? Чи і скільки уділяєте Ви місця старому письменству? Чи виясняєте Ви національну термінольогію термінологію?

Марія Сильв[естрівна] дякує і шле привіт. Живемо ми «худо», ба й хоруємо.

Ваш М. Г.


Примітки

Друкується вперше за автографом (Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського, ф. 317, № 318).

Місце написання встановлено за змістом.

Лист Горького я дістав. – У цей час М.Горький готував у видавництві «Парус» серію збірників національних літератур. У 1916 – 17 роках вийшли збірники вірменської, латиської, фінляндської літератур. «Сборник украинской литературы» планувався у двох томах з великими вступними статтями з історії України (для її написання був запрошений М.Грушевський) та з історії нової української літератури (замовили С. Єфремову). У зв’язку з революційними подіями, громадянською війною та виїздом Горького за кордон це видання було припинено.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 181.