Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

11.12.1916 р. До С. Єфремова

Москва 28.ХІ.916

Варіанти тексту

Високоповажаний Сергій Олександрович!

Листа Вашого з 18.XI дістав ранійше раніше, а сьогодня сьогодні і книжки. Велико дякую! До Різдва з ними упораюся і Вам зверну. Жалко, що Ви не приїхали тепер. Я чув Ол[ександра] Фи[липовича] але почув би від Вас понад то. Якби хто їхав тепер, нехай би взяв пакунок у нашої служниці, коли ласка. Ми все ще в карантині і вимучились за сей місяць страшенно, особливо Марія Сильв[естрівна]. Так що і за Казанею Казанню – себто за тамошнею квартирою і услугою жалуємо. Сього досить!

«Промінь» спізнюється почасти від залежних почасти від незалежних причин. Але потроху наладжується, і коли Господь продовжить йому віку, то я думаю, що з Різдва піде краще – публіка підбереться, привчиться і т[аке] і[нше].

З Київа Києва досить мало помагають. І белетристики дуже мало, і публіцистики. Між ин[ьшим] ін[шим] – я про се писав Фед[ору] Павл[овичу], а тепер і Вам – треба одного, хто б писав про економіч[не] житє життя наших сторін (в зв’язку з імперією) – не тільки про продовольствіє, другого – про кооперативне житє життя: початок від сього київського кооперат[ивного] з’їзда на перший раз і потім раз на місяць, розуміється не дуже бавлячися в дрібні звістки, більш загально, і з нашого становища. № 2 і 3 має бути подвійний, вийти 30/XI але видимо також застряг і вийде з сильним опізненнєм опізненням. Але, кажу, діло ладиться.

Тепер друге. Посилаю начерк проспекту, який зробив на прошеннє прохання Горького, резюмуючи розмови. Як на співроб[ітників] крім Вас і Н[иколая] Тр[охимовича] уповаю ще на Вяч[еслава] Конст[антиновича] і Фед[ора] Павл[овича] (може ще на кого?). Не знаю, чи Мик[ола] Прок[опович] вже виходить? Як ні, то підіть Ви троє чи скільки до нього – а як виходить то де инде інде обсудіть. Коли щось додати або змінити вважаєте, напишіть, я візьму під увагу і Горькому напишу, і навпаки Вас повідомлю, що він напише.

Я думаю, Фед[ір] Павл[ович] міг би написати про укр[аїнське] звичаєве право, хоч коротенько, стор[інок] на 8, Вяч[еслав] Пр[окопович] про зруйнованнє зруйнування укр[аїнської] школи. Може б знайшли когось до реліг[ійного] світогляду і морали моралі? або нар[одного] мистецтва? Про фольклор подбає мабуть Горький, а я писатиму Сумцову. Про церкву, театр, естетику нар[одного] житя життя і літерат[уру] XX в[іку] буду писати до петербуржан. Збірник має бути 18 арк[ушів], 2 арк[уші] треба рахувати Горькому, так що на статі статті зістається 16. Значить статі статті більші 16 – 20 стор[інок], меньші менші – 8 – 16. Нетерпляче ждатиму відповіди відповіді, проспект верніть, бо у мене не зісталося.

Марія Сильв[естрівна] і Кул[юня] дякують за привіт і Вас витають вітають. Вони все-таки на свята хочуть до Київа Києва, сьогодня сьогодні піду купувати білет.

Ваш Г.

Добре було б, якби Ви закликали і Ор[еста] Ів[ановича], а може б він теж взяв котрусь тему.


Примітки

Друкується вперше за автографом (Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського, ф. 317, № 329).

Місце написання встановлено за поштовим штемпелем на листівці.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 189 – 190.