Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

26.12.1915 р. До С. Єфремова

Казань 13.ХІІ.915

Варіанти тексту

Високоповажаний Сергій Олександрович!

Вашу картку з 2.XIІ дістав. Доки Ви дістанете сей лист, мабуть уже будете з поворотом.

Спасибі за звістку про 102 р[ублі], про неї коло того ж часу (перед тим) написала Л[юдмила] Мих[айлівна], ніби вони вже заплачені; коли ж Ваша відомість – що Степаненко тільки згодився їх заплатити, вірнійша вірніша, то треба, що[б] Степаненко сам сі гроші виплатив Раузеру, не ждучи аж той до нього звернеться. Як я маю сказати Раузеру: зверніть[ся] до Степ[аненка], коли він з Степ[аненком] ніякого діла не мав з сим папером. Се ніяково. Прошу Вас вияснити се йому чи кому треба. Але важнійше важніше все такий загальний метод адміністрації бувшого майна книгарні, запасу її і претенсій претензій – те про що я писав Вам і Л[юдмилі] Мих[айлівні], і на що нема відповіди відповіді, але я певний, що Ви то зробите.

Дістав листа від Василька передучора, який властиво ставить хрест над одеським видавництвом. Не маю ніяких відомостей (ані коректур) II кн[ижки] Наук[ового] збірника. Із «У[краинской] ж[изни]», відколи поїхав С[имон] Вас[ильович], теж нічого нема. Все з’їдає час. Не добре.

З 1 артели артелі так мені досі не прислали ні коректуру VIII.2, ані навіть вступного піваркуша і окладинки VIII.1, потрібних щоб їх зброшюровати зброшурувати. Непокоюся з огляду на трівожні тривожні вісти вісті про перериви комунікації. Просив би дуже поворушити якось їх. Папір замовив по їх листу, а тепер не знати, що з сим буде. Думаю вже закінчити роспочату розпочату главу тільки і випустити сю кн[ижку] 2, не докінчуючи тому. Але бодай щось робили. Писав Василько про заповіт В[асиля] Ф[едоровича].

Здоровлю щиро! Привіт від Марії Сильв[естрівни].

Ваш М. Г.


Примітки

Друкується вперше за автографом (Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського, ф. 317, № 317).

Місце написання встановлено за змістом.

…про заповіт В[асиля] Ф[едоровича]. – Симиренка, який заповів увесь свій маєток на українську справу.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 180.