Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

1.12.1915 р. До С. Єфремова

Казань 18.ХІ.915

Варіанти тексту

Високоповажаний Сергій Олександрович!

Нарешті, сими днями 1 артель написала до мене – що вважаю результатом Вашої інтервенції і ще раз за неї дякую.

Виявилося, що се все вони наплутали Вам – ані брошіровали брошурували вони VIII.1, ані обгортки не набрали, зате завели торг, щоб їм прибавити «трохи», «приблизно 30%» против проти умовленої ціни, не жадати скорого складання, рукопись присилати чітку etc. Все це не віщує богато багато доброго, і я дуже Вас прошу не полишати друкарню і далі без Вашої уваги. Я в дечім їм поступив – сказав, що особливо нечиткі місця перепишу (а цілу рукопись як мені переписувать? Та й набирали ж і досі, теж всякі наборщики були, і кращі, і з улиці), згодився накинути їм на дальші аркуші процентів 10% (хоч розпочату роботу повинні кінчити по старим умовам), а головно – написав, що росплачусь розплачусь по старим рахункам, аж се скінчать, і просив їх поспішати VIII.2 і VIII.1 набирати титулові сторінки etc., щоб випустити.

Про книгарню все ще не маю вісти вісті ні від Вас, і ні від кого, чи заплатять з розпродажі ті рахунки на 102 р. 50 [15.XII у Раузера закривають річні рахунки, то треба б до того часу полагодити, невеликий рахунок, може б укр[аїнська] книг[арня] («Киевской старины») на рахунок продажі книжок б[увшої] книгарні покрила. Я здається писав Вам?], і иньше інше чи приведуть до порядку, як я Вам писав. Разом з сим пишу ще Людм[илі] Мих[айлівні], не знаю чи поможе.

З Симбирська Симбірська ті, про котрих я писав Вам, плачуться, що жити нема чим. Чи не можна хоч по трохи?

З Москви писали, що на місце Сим[она] Вас[ильовича] просять до «Укр[аинской] ж[изни]» когось з Київа Києва приїхати. Воно справді треба б їм помогти, мало сил у них, а журнал цінний тепер – от і X кн[ижка], що отсе прийшла, вийшла дуже інтересна, по-моєму; може б справді хтось міг поїхати?

Що доброго у Вас? Як цензурні і видавничі відносини? Нема надій на газету в Київі Києві?

Ваш М. Г.

Від наших всіх Вам щирий привіт.


Примітки

Друкується вперше за автографом (Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського, ф. 317, № 315).

Місце написання встановлено за змістом.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 177 – 178.