Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

25.10.1915 р. До С. Єфремова

Казань 12.Х.915

Варіанти тексту

Високоповажаний Сергій Олександрович!

Я післав послав Вам 23.IX довгого листа з преріжними прерізними запитаннями, але що досі не маю відповіди відповіді, думаю – чи Ви його не дістали, чи Вас нема в Київі Києві? Там між иньшим іншим я питав Вас з приводу пересланої Вами мені статі статті Кулаковского, і просив розвідатися про книги, передані з книгарні «ЛНВістника ЛНВісника» до укр[аїнської] книгарні «К[иївської] старини» – чи вони там в добрім стані, не гниють і чи «К[иївська] старина» не відмовляє сих книжок иньшим іншим книгарням? Діло в тім, що на тих виданнях зісталися довги борги за папір, друкарням etc., і їх треба б сплачувати потроху з роспродажі розпродажу сих видань. Сим ділом повинні б займатися Вол[одимир] Мик[олайович], Людм[ила] М[ихайлівна] і Ол[ександр] Валер[ійович], але мої проби звертатися до них не мали ніякого успіху, тому я й позволив собі звернутися до Вас.

Те ж саме і з підмогою засланцям. Ви постаралися про висилку Стахурі і заявили про готовність земляків помагати далі тим, що в біді. Отже позволю звернути увагу земляків на отсих висланців: в Симбірську Михаил Ильич Берлад, студент, Ипполит Семенович Григорцев, народ[ный] учитель, в Туинску прив[ат]-доц[ент] Чернов[ецького] унів[ерситету] Дем’янчук, Август Климентович Дермаль, Теодор Величко – на його руки радили післати послати й для иньших інших тамошніх потрібуючих. В Воронежі (Нееловская, пивоваренный дом Кинук, кварт[ира] управляющего) – Теодосій Ставничий, учитель гімназії. Про сих маю відомостей, що в потребі, священики взагалі в кращих обставинах, але «цівілі» дуже потрібують помочи помочі.

Ваш М.Грушевський


Примітки

Друкується вперше за автографом (Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського, ф. 317, № 312).

Місце написання встановлено за змістом.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 174.