Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

В справі доступу на Львівський університет

Михайло Грушевський

З різних боків удаються до мене, то до редакції «Л[ітературно]-н[аукового] вісника» з запитанням з України: під якими умовами можна вступати на Львівський університет і т. ін.

Отже, уважаю за найліпше подати деякі відомості про се в «Л[ітературно]-н[ауковім] віснику». Аби бути прийнятим в студенти Львівського (як і всякого іншого австрійського) університету, треба мати «матуру» – свідоцтво зрілості, однаково – чи з російської гімназії, чи з австрійської: без того можна ходити на університет тільки надзвичайним слухачем (вольнослушающим), а се не дає ніяких прав, і навіть якби пізніше зложити матуру, семестри надзвичайного слухання не зараховуються.

З російського університету можна перейти в австрійський, зараховані семестри зараховуються і тут, але всякі екзамени не мають значення. Виключені з російських університетів студенти можуть бути прийняті тільки за дозволом міністерства; студент має удатися до факультету і дістає звичайно дозвіл ходити, поки його справа не буде порішена міністерством; коли виключення сталося з яких-небудь студентських причин, міністерство такі справи звичайно полагоджує прихильно.

Життя у Львові не дуже дороге, можна жити за 20 руб. на місяць, але зарібок тяжко знайти; лекції (уроки) оплачуються досить низько, а приїжджому знайти їх майже неможливо.


Примітки

Вперше опублікована в журналі: ЛНВ. – 1900. – Т. 9. – Кн. 1. – С. 80. Підпис: М.Грушевський.

Подається за першодруком.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори: у 50 т. – Львів: Світ, 2002. – Т. 2, с. 482 .