Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Пекуча потреба

Михайло Грушевський

Тепер, коли надбання власного будинку Просвіти дає повод до різних плянів що до товариського життя русинів львівських, на часі буде піднести одну потребу, що не так трудна що до задоволеня свого, а відчуваєть ся громадою рускою дуже і вимагає пильно задоволеня, се є справа бібліотеки руских товариств. Публичні бібліотеки, які істнують і функционують тепер у Львові, не залагоджують сеї потреби, раз – що бідні досить літературою що дотикається Руси, друге – майже не функционують по полудню, коли зайняті обовязковими працями Русини мають якусь можливість читаня і студиєваня. Отож треба сю справу взяти на себе громаді рускій. Найблизче воно обходить товариства Просьвіту і Наукове т[овариство] і[мені] Шевченка, що просьвітні і наукові завдання мають на першим місці в своїх програмах, а також володіють уже значними зборами книжок. На мою думку, то є обов’язок Просвіти – визначити в своїм новім будинку певне приміщенє, хоч не велике поки що, для бібліотеки і читальні; в тим поміщеню най би умістило свою бібліотеку і товариство ім.Шевченка, під спільною управою і до спільного функціонування (хоч ті бібліотеки зоставались би й надалі окремою власностию поодиноких товариств), нарешті обидва товариства повинні би визначити кошти на удержанє урядника і на купованє книжок.

Иньчі руско-народні товариства, що хотіли би мати для своїх членів безплатний приступ до тієї бібліотеки, могли би також – по можности – взяти участь в тих видатках і свої збори книжкові теж в тим поміщеню умістити. Думаю также, що оте заложеня такої бібліотеки викликало б співчутє громади і заохотило б патріотів руских поперти сю славу жертвами грошовими і книжковими. Нарешті така бібліотека мала б повне право на запомогу з фондів міских і краєвих, то б її належало.

Зауважу, що заложенє побіч самої бібліотеки хати читальної здається мені неодмінно потрібним – се б дало спроможність звести ad minimum (як не зовсім усунути – що практикують также деякі публічні бібліотеки) випожичанє книжок до дому, а се знов уважав би я конечно потрібним для доброго розвитку і функционованя бібліотеки.

Сі свої уваги мав я за обовязок подати до уваги і розваги хв[альних] виділів товариств а также цілої громади руско-народної.


Примітки

Замітка була прикладена до листа М.Грушевського до І.Белея з 9.06.1895 р. Вона призначалась для публікації в газеті «Діло», але не була у свій час надрукована. Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф.100, № 1501).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 295 – 296.