Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Для ювілею Івана Котляревського. Desiderata

Михайло Грушевський


Примітки

Перша публікація: ЗНТШ. – 1893. – Т. 2. – С. 147 – 161. Підпис: М. Сергієнко.

Подається за першодруком. В нашому е-перевиданні розділам статті дано назви відповідно до змісту. У Грушевського вони мали тільки римську нумерацію.

Це перша публікація М. Грушевського про І. Котляревського, в якій автор визначає основні напрями подальшого вивчення українським літературознавством цієї теми. У літературно-критичній спадщині М.Грушевського до цієї тематики належать також рецензії на праці:

Дашкевич Н. Вопрос о литературном источнике украинской оперы И.П.Котляревского «Москаль-чаривнык» // Киевская старина. – 1893. – Т. 43. – Кн. 12. – С. 451-481 (Рец.: ЗНТШ. – 1894. – Т. IV. – С. 184–188);

Стешенко И. Иван Петрович Котляревский, автор украинской «Энеиды»: Критическая биография. – К., 1902. (Рец.: ЗНТШ. – 1903. – Т. LI. – С. 50–55);

Петров Н. Один из предшественников Ив. Петр. Котляревского в украинской литературе XVIII в. Афанасий Кириллович Лобысевич // Сборник по славяноведению. – Вып. 1. – СПб., 1904. – С. 57-63 (Рец.: ЗНТШ. – 1905. – Т. LXVI. – С. 32-33);

на видання «Творів Івана Котляревського» під редакцією, з переднім словом та примітками С.Єфремова. – Видавництво «Вік», К., 1909. (Рец.: ЛНВ. – 1909. – Т. 48. – № 12. – С. 628–629).

Крім того, М.Грушевський є автором передмови до книжки «Перше видання Енеїди І.Котляревського, передруковане в столітню річницю його» (Львів, 1898. – С. І–III); та публікації «Перші видання Енеїди Котляревського» (ЛНВ. – 1898. – Т.4. – Кн. 11. – С. 84-86).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 11, с. 3 – 15.