Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Огляди журналів 1896 р., частина 4

Михайло Грушевський

«Сборник Херсонского земства» (12 книжок), як і давніше [Див. огляд його в «Записках», кн. IX.], містить багато матеріалу для економічного переважно студіювання краю. Перше місце тут займають просторі статистично-економічні огляди річні за р[оки] 1893 (кн. 1 – 2) і 1894 (кн. 9 – 12), з багатим запасом фактів і числових дат. Крім того, друкуються систематично в відділах хроніки лікарської і ветеринарної з стану гігієнічного краю, а у відділі хроніки господарської справоздання господарські. Поза сими регулярними справозданнями, протоколами земської адміністрації й справозданнями поодиноких земських інституцій (між ними – справоздання одного з шкільних інспекторів – кн. 1, 9) заміщувалися статті практично-господарського характеру, а також присвячені статистиці (як стаття д. Борисова про шкільну статистику в кн. 9 і статті в кн. 5 і 12); статей характеру чисто наукового між ними не було, що вправді і не входить, властиво, в програму видання.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1896. – Т. XIII. – Кн. 5. – С. 23 – 24 (Наукова хроніка).

«Сборник Херсонского земства» – орган Херсонського земства, виходив з 1868 р. у Херсоні щомісячно; з 1879 p. – по 4 випуски щорічно; з 1886 р. – по 6 випусків щорічно; з 1888 р. – щомісячно.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. 282.