Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Огляди журналів 1896 р., частина 3

Михайло Грушевський

«Записки Императорского Русского археологического общества», новая серия, т. VII, вип. I – II (в одній книжці, СПб., 1894, ст. 146 + ХХХІ + 299 – 376 + 17 табл.).

Сей – останній з ряду том публікацій Петербурзького археологічного товариства дає хоч небагато, а все-таки дещо і для нас цікавого.

Стаття пок[ійного] Я[кова] Лазаревського про звісну Олександропільську могилу писана, очевидно, давно і не має цікавості новини; редакція поясняє, що умістила її задля деяких подробиць розкопки, а также, щоб опублікувати рисунки речей з тієї розкопки, приготовані тоді Товариством; хоч малюнки сі не все докладні, публікація їх не буде, певне, зайвою, як і тієї статті.

Д[обродій] Латишев дає дальші «Додатки і поправки» до свого збірника чорноморських написів. Він же в додатку друкує дальше свій збірник витягів з писань класичних авторів про Чорномор’я українське і кавказьке (про перший випуск «Scythia et Caucasica» була мова в т. IV наших «Записок», в т. VII «Записок Рус[ского] археол[огического] общ[ества]» подано початок другого, що буде обіймати припадкові й спорадичні згадки грецьких писателів).

Решта статей до України безпосереднього інтересу не мають. Видрукувані д. Левицьким документи Флорентійського державного архіву належать до Московщини.

Подані тут протоколи засідань товариства короткі й не подають резюме рефератів.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1896. – Т. XI. – Кн. 3. – С. 1 (Бібліографія).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. 281 – 282.