Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Українська справа в її історичному розвитку

Михайло Грушевський

Безмежна континентальна війна, яка тепер розгортається навколо нас, вперше в сучасній історії визначила питання України. Безумовно, протягом багатьох років із передчуттям майбутніх подій у певних колах намагалися визначити важливість, яку треба було надати цій проблемі в еволюції європейської політики, але сучасні обставини надали їй особливої уваги.

Ця праця була написана російською мовою перед початком воєнних дій і призначена для видання, присвяченого саме проблемам національностей. Її публікація російською мовою виявилася дуже утрудненою, з приводу подій, які ми переживаємо, і я скористався можливістю, запропонованою «Le Revue Politique Internationale». Сподіваюся, цей погляд на історичну еволюцію українських інтересів зможе сьогодні слугувати роз’ясненням проблеми, яку тривалий час ігнорувала європейська громадська думка, незважаючи на її важливість для прийдешності.

[На жаль, війна перешкодила появі німецького перекладу моєї праці «Короткий огляд української історії». Перше оригінальне видання цієї праці, за яким вийшло ще три інші, з’явилося 1904 р. – тут йдеться про твір, який грунтується на відомостях про конференції, проведені у Вільній російській школі соціальних наук у Парижі. Однак, як для того «короткого огляду» , так і для студій, які подаються тут, я частково використав матеріали моєї великої праці «Історія України-Руси», 8 томів якої (до 1650 р.) уже закінчено. Перша частина VIII тому вийшла в 1913 p., друга – друкується.]


Примітки

Публікується в українському перекладі за виданням: Hruchevsky М. Le problérne de І’ Ukraine et son évolution historique // La revue politique international. – Lausanne, 1914. – Nr 11-12. – P. 289-328.

Через рік, у 1915 p., вийшли англійське та німецьке видання цієї Праці заходами Союзу визволення України: Hrushevs’kyi M. The historical evolution of the Ukrainian problem / Translated with the kind permission of the Editor of «La Revue politique internationale» by G.Raffalovich. – London, 1915; Hruschewskyj M. Die ukrainische Frage in historischer Entwicklung, von Michael Hruschewskyj. – Wien, 1915. У ЦДІА України в Києві (Ф. 1235, on. 1, спр. 181, арк. 129 – 162 зв.) зберігається примірник німецькомовного видання праці з численними виправленнями автора. Збереглися також чотири автографи з доповненнями до окремих сторінок видання (арк. 163 – 167 зв.). Три з них – до розділу «Die ukrainische Wiedergebern im 16. und 17. Jahrhundert [Українське відродження у XVI та XVII ст.]», з якого автор виділяє окремий підрозділ під назвою «Українська козацька республіка і об’єднання з Московією».

Перекладачем англомовного видання був англійський публіцист Джорж Рафалович (Raffalovich), який прихильно поставився до українців, був секретарем заснованого в Лондоні в 1913 – 1914 pp. Українського комітету (Ukrainian Commitee). У 1981 p. канадський учений Пол Магочі перевидав англомовний варіант брошури (The historical evolution of the Ukrainian problem / With a new introduction by Paul R. Magocsi. – Cleveland, 1981).

Ця праця була написана російською мовою перед початком воєнних дій і призначена для видання, присвяченого саме проблемам національностей – очевидно, йдеться про часопис «Annales des Nationalités», у якому М.Грушевський опублікував іншу свою працю у 1913 p. (Abrégé de l’histoire de l’Ukraine // Les annales des natonalités. Bulletin de l’Union de nationalités).

…скористався можливістю, запропонованою «Le Revue Politique Internationale» – політологічний часопис «La Revue politique internationale» видавав французький видавець Фелікс Валі (Félix Vályi) у Парижі та Лозанні. Часопис виходив неперіодично з січня 1914 до березня 1920 p., загалом вийшло 13 томів.

…перешкодила появі німецького перекладу моєї праці «Короткий огляд української історії» – йдеться про переклад з французької мови його видання «Überblick der Geschichte der Ukraine. – Wien, 1914. – 16 S.», яке все-таки вийшло у 1914 p., але без відома М. Грушевського.

М. Капраль

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2007 р., т. 8, с. 312 – 337.