Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Złote skarby michałkowskie

Михайло Грушевський

opracował Dr. Karol Hadaczek (Muzeum imenia Dzieduszyckich) Краків, 1904, ст. 30+13 таблиць, 4°

Славні золоті нахідки з Михалкова, неприступні нікому за життя пок[ійного] фундатора музею Дзєдушицьких, дочекалися нарешті публікації – і то вповні відповідної, навіть розкішної. На 13 таблицях видані вони прегарно фототипією, декотрі з двох сторін, празькою робітнею Unie. З сього боку ледве чи можна щось більше жадати. Можна пожалувати тільки, що в публікацію ввійшли лише речі, перераховані в музеї Дзєдушицьких, інші ні, і з них переважна більшість досі неопубліковані. До таблиць долучено: історію нахідок й опись ситуації, деталічну опись предметів і аналізу золота (з одного предмета лише). Студії про самі предмети не знаходимо.

Ш[ановний] видавець задумує, очевидно, – судячи з його недавніх рефератів, монографічно студіювати типи сього скарбу. На осібній картці, долученій до видання, коротенько подає він лише головні свої погляди, датуючи скарб VIII–VI віком перед Хр[истом], і зв’язуючи з грецьким геометричним стилем, та зближаючи, з одного боку, з виробами беотськими, епірськими, боснійськими, угорськими, з другого боку, – з нахідками з Кобани (осетинськими). Як правдоподібне місце їх виготовлення, він вказує на чорноморські околиці, а, тримаючися вищепоставленої дати, признає їх кімерійцям.

Сей останній вивід не конче потрібний, бо кімерійці, як людність, а не ім’я, для наших країв лишаються річчю досить проблематичною. Щодо інших гадок автора, то для оцінки їх належить зачекати на видання його студій. В кождім разі відповідним опублікуванням предметів уможливив д[окто]р Гадачек дальше наукове студіювання їх і за се належиться йому й музеєві Дзєдушицьких подяка від усіх заінтересованих освітленням старої культури наших країв.


Примітки

Публікується за виданням: ЗHTШ. – Львів, 1904. – Т. 62. – Кн. 6. – С. 2 (Бібліографія).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 60.