Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] D[octo]r Isidor Szaraniewicz. Das große prähistorische Gräberfeld zu Czechy, Brodyer Bezirk, in Galizien

Михайло Грушевський

("Mittheilungen der к. к. Central-Commission" für Erforschung der Dcnkmäle, 1901, ст. 93 – 98, 130 – 133, 199 – 207)

Похоронне поле в с. Чехах, звісне читачам «Записок» з моєї статті в XXXI т., описував пок[ійний] проф[есор] Шараневич спочатку в польській статті, обговореній в т. XLIII, а перед смертю подав про нього статтю також до «Mittheilungen der k. k. Central-Commission». Матеріалом розпоряджав він тут більшим, ніж який мав в попередній, бо також і розкопками 1898–1899 pp., досить великими (з 1898 р., по словам автора, розкопано було 132, в 1899 – 37 похоронів, а всього за pp. 1895–1899 – 409 похоронів, чи скелетів, не рахуючи куп костей і палених небіжчиків!).

Одначе скористати з сього новішого матеріалу з сеї статті майже неможливо, бо написана вона ще загальніше, ще сумаричніше, ніж навіть попередня польська стаття, – пок[ійний] автор лише дає загальні характеристики знайдених речей, і ніяких ближчих витягів з дневників. З поданих рисунків, в порівнянні з поданими в попередній статті, знаходимо більше рисунків посуди – горняток, досить добре зроблених і інтересних.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1904. – Т. 61. – Кн. 5. – С. 1 (Бібліографія). Підпис: М.Грушевський.

Похоронне поле в с. Чехах, звісне читачам «Записок» з моєї статті… – йдеться про працю: Грушевський М. Похоронне поле в с. Чехах. Археологічна розвідка // ЗНТШ. – Львів, 1899. – Т. 31-32. – С. 1–22. Передрук: Розвідки і матеріали до історії України-Руси. – Львів, 1900. – Т. 3 (зі збереженням первісної пагінації).

…описував пок[ійний] npoф[ecop] Шараневич спочатку в польській статті – йдеться про працю: Dr. Izydor Szaraniewicz. Cmentarzyska przedhistoryczne we wsiach Czechach і Wysocku, w powiecie Brodzkim // Teka konserwatorska. – 1900. – T. II. Праця була обговорена М.Грушевським в: ЗНТШ. – Львів, 1901. – Т. XLIII. – С. 1-3 (Бібліографія).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 56..