Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] В.И.Сизов. Курганы Смоленской губернии

Михайло Грушевський

Вып. I. Гнездовский могильник близ Смоленска (Материалы по археологии России, изд[анные] имп[ераторскою] Археологическою комиссиею) № 28), СПб., 1902, ст. 135+14 табл. in folio

Розкопки гнєздовських могил, розпочаті ще в 1870-х pp. і потім поведені систематично від р. 1880, давно інтересували дослідників матеріальної культури, штуки і побуту староруських часів: скільки можна було міркувати з опублікованих комунікатів, вони могли кинути світло не на одно питання, і тим сильніше приходилося бажати їх публікації, піднятої д[обродієм] Сизовим. Публікація ся потяглася на довший час і задала автору чимало часу.

Одною з причин проволоки було те, що розкопки в Гнєздові були в р. 1898 поведені знову різними особами, і д[обродій] Сизов, уже почавши друкувати свою працю, спинився, щоби подати звістки про нові нахідки (ст. 76 і далі) та втягнути їх в свій огляд. Крім того, д[обродій] Сизов мав на меті дати студію про гнєздовський могильник, а не просту опись. За се, розуміється, можна бути йому тільки вдячним; одначе не належало йому при сім обмежитися тільки маленькими витягами з свого дневника, як він зробив (ситуаційних планів майже нема).

Се взагалі треба дуже жалувати, що імп[ераторська] Археологічна комісія якось дуже мале значіння прив’язує до дневників розкопок і, дістаючи їх від дослідників, в своїх публікаціях обмежається коротесенькими витягами; коли вони не так добрі, аби видавати, то треба давати дослідникам докладніші інструкції й ставити більші вимоги. Окрім ст. 3 – 34 і 76 – 82 решта праці присвячена студіям знайдених речей. Вони цінні й інтересні, але дуже загальні; автор не подає переважно тих паралелів, з якими зближає знайдені речі, й тому його виводи не переконують так, як би він собі бажав.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1904. – Т. 61. – Кн. 5. – С. 1 – 2 (Бібліографія).

Сизов Володимир Ілліч (1840-1904) – російський археолог.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 57.