Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Археологическая летопись Южной России

Михайло Грушевський

Журнал, посвященный южнорусской старине. Редактор-издатель Н.Ф.Биляшевский, К., 1903, ст. 419+20 карток рисунків

Рік тому, вітаючи перший випуск сеї часописі в її розширеній, самостійній формі («Записки», т. LIII), я висловив побоювання, чи її редактору удасться стягнути місцеві сили й вийти за межі простого хронікування. З приємністю мушу тепер сказати, що мої побоювання не справдилися: часопись стягає до себе дослідників і аматорів української старовини і, крім дуже цінної хроніки нахідок і розкопок, уміщено було в минулім році ряд інтересних комунікатів – не тільки самого редактора, а й інших осіб.

Такі статті проф[есора] Павлуцького про нахідку античної зброї, Міллера про нахідки його в околиці Таганрога (почасти опубліковані в часоп[исі] «Bulletin de la Soc[iété] d'anthropologie»), Падалки про пам’ятки Запорожжя, Якимовича про сліди неолітичних осад на берегах рік в Радомиськім повіті, Яроцького про могильники в поріччі Уборті, Біляшівського про інтересні нахідки на грунтах Михайлівського монастиря в Києві, Каманіна про контракти будови церков XVIII в.

Досить гаряче дебатована минувшого року справа можливості відродження чи сконструювання українського стилю в будівництві, також заступлена на сторонах органу київських археологів кількома статтями. Можемо тільки бажати дальшого розвою часописі в сім напрямі.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1904. – Т. 62. – Кн. 6. – С. 1 (Бібліографія).

…Міллера… – Міллер Олександр Олександрович (1875–1935) – російський археолог. Один із найбільш відомих археологів Дону та Приазов'я.

…Падалки… – Падалка Лев Васильович (1859–1927) – статистик, історик, археолог, етнограф, краєзнавець, громадський діяч.

…Яроцького… – Яроцький Яків Васильович (1840–1915) – історик, археолог, педагог.

…Каманіна… – Каманін Іван Михайлович (1850–1921) – історик, архівіст, палеограф, археограф, літературознавець, громадський діяч.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 59.