Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

09.1922 р. До О. Олеся

Вересень 1922 р. Відень

Варіанти тексту

Дорогий Олександр Іванович!

В середу на засіданню засіданні «Гол[одним] Укр[аїни]» було заслухано новий лист берлін[ського] комітету. Хоч Союз в попереднім листі заявляв свою готовість готовність кооперувати в запомоговій справі, в сім новім листі нічого конкретного не було, ніяких інформацій, сама лайлива, брудна полеміка – закиди, що Союз старається приподобитись Радян[ському] урядови урядові, веде політику, і заразом Вин[ниченко] окремим листом заявив свій вихід, мотивуючи, що Союз виявив політичні тенденції в своїй роботі. Очевидно, се рішучий розрив. З огляду на се Союз рішив берлін[ському] ком[ітетові] не відповідати, а Вин[ничен]ка сповістити, що його вихід прийнято до відома, але істнуваннє існування політ[ичних] тенденцій в роботі Союз заперечує.

Ваш М. Г.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 114, № 16/6).

Місце і дата написання – за змістом.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 237.