Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

До читальників

Михайло Грушевський

По різним обставинам «Засів» в іюні ми не випускали. Найголовніше ми чекали допомоги від нашого заможнішого громадянства, бо власні кошти вичерпали. Але даремно чекаємо: громадянство мовчить…

Повідомляємо наших читальників, що в місяці липні (іюлі) часопись вийде два рази, а з августа місяця виходитиме щотижня, кожну п’ятницю.

Просимо наших передплатників надсилати гроші, які вони винні редакції, аби ми мали спромогу вести діло далі.

Не зле було б, коли б сей місяць придбали нам нових передплатників та нових читальників.

Почнуться вибори до Державної Думи і бажано, щоби наше правдиве селянське слово залунало по всіх селах, щоби селяни вибрали собі досвідних оборонців, а не тих, хто пнеться до Думи гальмувати народну справу або полатати свої кишені десятками посольського порціону.

До роботи ж, ласкаві читальники: шліть гроші, шукайте нових передплатників та читальників!


Примітки

Вперше опублікована в газеті: Засів. – 1912. – 6 липня. – № 21. – С. 185. Підпис: Редакція.

Подається за першодруком.

…ми чекали допомоги від нашого заможнішого громадянства… – М.Грушевський особисто займався пошуками коштів на видання «Засіву». За його клопотаннями найвагомішу підтримку народним газетам «Село» і «Засів» надавав В.Симиренко.

З листів В.Леонтовича, через якого вчений узгоджував справи з відомим українським меценатом, відомо, що В.Симиренко передав для «Засіву» 1 000 карб. (ЦДІАУК, ф. 1235, оп. 1, спр. 600, арк. 73 – 75. Лист не датований). Після закриття тижневика М.Грушевський продовжував дбати про покриття його видатків. Так, 9 грудня 1913 р. у своєму щоденнику він записав:

«[…] Семиренко, не взирая на убеждения Софии Ивановны, не согласился покрыть дефицит «Села» и «Засіва», дал только 300 руб., потому я внес 150 из своих» (Там само, ф. 274, оп. 1, спр. 3320, арк. 230 зв. Щоденник зберігся в купюрах Київського губернського жандармського управління).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 3, с. 287.