Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Отвертий лист до п. Т.Флоринського

Михайло Грушевський

[Коротка передмова до листа]

Нам прислано в українськім перекладі отсей «Отвертий лист до п. Т.Флоринського», який ми друкуємо як причинок до характеристики університетських відносин у Росії.

Не маючи під руками статті д. Флор[инського], на яку реагують автори «Отвертого листа», ми не можемо сказати, наскільки оправдане їх обурення; та все-таки факт того обурення настільки характерний, що справді годі уявити собі, як може вестися наука в університеті при такім настрої молодежі супроти професора.

І нема ніякого сумніву, що власне причини зовсім далекі від науки, спекуляція на ласку сильних і залишення одинокого шляху відповідного для вченого, шляху високого ідеалізму і беззавітної служби правді, затроїли ті відносини. І честь молодежі, яка зберегла в собі настільки живого морального почуття, що так гаряче протестує проти відступлення свого професора від тої служби. Додамо, що отсей протест вийшов від молодежі без різниці національності, отже, сим разом даремно було б говорити про якусь «українофільську інтригу».


Примітки

Вперше опублікована в журналі: ЛНВ. – 1905. – Т. 30. – Кн. 4. – С. 70 – 71. Підпис: Ред.

Подається за першодруком.

Коротке вступне слово М.Грушевського подане перед публікацією відкритого листа студентів Університету св. Володимира від 18 лютого 1905 р. до професора Т.Флоринського, у якому вони відстоюють своє громадянське право участі в оновленні державного устрою Російської імперії.

Лист є протестом проти публічного виступу Т.Флоринського «По поводу забастовки в высших учебных заведениях» на сторінках «Киевлянина» (1905. – 12 лютого. – № 43. – С. 1 – 2). Обурення студентів викликала категорична заява професора,

«что эта забастовка есть явление бессмысленное, безнравственное и безусловно вредное […]. Неужели можно желать, чтобы наши университеты, институты и академии из храмов науки превратились в какие-то политические клубы, самовольно усвояющие себе право решать высшие вопросы государственной жизни и предъявлять ультиматумы правительству? Где же тогда найдет себе спокойный приют наука, знания, просвещение?»

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори: у 50 т. – Львів: Світ, 2002. – Т. 2, с. 488 .