Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

16.03.1907 р. До М. Грушевського

Київ Київ, 3/ІІІ.07

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

В нас поки що усе в порядку, з виїмком хиба хіба того, що Квасницький дуже неохоче береться за конторські і коректорські роботи. Боюсь, чи П. Професор не зробили лихого вибору. Але може те все якось уладиться. Я думаю, що на нього в сьому тижні так некористно некорисно відбилася «масниця»: все кудись заходить, через що не має часу довго просиджувати в конторі. Недавно прийшла до нас пачка поезій Самійленка, її передано в книгарню. Чи ще чого більш не вислано з Львова – невідомо, бо нам не прислано спису. Вчера Вчора (п’ятниця) і нині ЛНВ не складають, бо складачі усі сьвяткують святкують ту нещасливу «масницю». Тому не можна було вислати 2-ої коректи, бо не переломана. Що було – те вислано.

Прошу разом з коректами ЛНВ прислати також 113 стор. рукопису «Історії», бо вона приходить дальше, ніж там, де зазначено (113) – тепер її треба буде. В редакції спокій – тільки Крижановський ще вічно «робить революцію», лаючи усе можливе: мову, напрям газети і т. д. Нині сильно озлобився за те, що йому не приняли статі статті, в котрій він «виступає» проти парляментаризма парламентаризму взагалі, а в Росії зокрема. Лозинський тішиться, що з’єднав одного прихильника – але поруч з тим має дуже квасну міну. Василенко так і не помістив чомусь його статі статті.

До нашої редакції прислав Грінченко свої книжки (3) до рецензії – чи будемо давати на них рецензії? Третя книжка – то збірничок казок для дітей. До Київа Києва приїхав Ол[ександр] Серг[ієвич] і приходив до нас, але я на той час був в «Раді», тож і не бачився.

Вийшла «Україна», і Ів[ан] Сем[енович] далі немилосердно «істребляє» галицьку мову.

Передплата на «Вістник» «Вісник» все-таки йде.

Вчера Вчора писав Єфремов до Квасн[ицького], що статі статті так скоро не дасть, бо не сподівався, що книжка так скоро має вийти. Ся звісточка якось так неясно стилізована, що можна б вносити, що він взагалі до сеї книжки не дасть статі статті. Проте прошу приготовитися й на таку евентуальність і про запас постаратися за яку иньшу іншу статю статтю. Він повинен приїхати в понеділок, тоді я вже напевне дізнаюся, як справа стоїть. Я з свого боку прошу за скору висилку решти рукописей, які звідтам мають прийти.

Не приходять сюда жадні галицькі газети, проте я неспокійний, як там у Львові. Чи вже спокійно?

З глубоким глибоким поважанєм поважанням

Ів.Джиджора


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 447, арк. 26 – 27).

Недавно прийшла до нас пачка поезій Самійленка. – Йдеться про видання: Самійленко В. Україні. Збірник поезій 1885 – 1906 pp. Видано заходом М.Мочульського, з передмовою Ів. Франка (Літературно-наукова бібліотека. Серія І, ч. 106). – Львів, 1906. Наклад Укр[аїнсько]-руської видавничої спілки (Ціна 1 кор[она] 60 сот[иків] (в оправі 2 кор[они]).

До нашої редакції прислав Грінченко свої книжки (3) до рецензії – чи будемо давати на них рецензії? – За рубрикою «Книжки, надіслані до редакції», вміщеною у березневій книжці ЛНВ (1907. – Т. 37. – Кн. III. – С. 569), встановлено, що йдеться про видання: Грінченко Б. На роспутті розпутті. Повість. – Видання 2-ге. – К., 1907; Його ж. Перед широким сьвітом світом. – К., 1907; Українські казки для дітей / Упорядкував Б.Грінченко. З малюнками (Бібліотека «Молодість», т. II). – К., 1907. Рецензію на «Українські народні казки» подав В.Коховський (ЛНВ. – 1907. – Т. 38. – Кн. V – С. 373 – 375).

Вчера Вчора писав Єфремов до Квасн[ицького], що статі статті так скоро не дасть… – 1906 р. С.Єфремов у редагованій ним «Новій громаді» подав серію публіцистичних оглядів «Відгуки з життя і письменства». З кінцем року, коли журнал перестав виходити, М.Грушевський запросив літературознавця продовжити «Відгуки» як постійну рубрику в ЛНВ.

21 (8) березня 1907 р. С.Єфремов повідомив М.Грушевському про підготовлений перший нарис, який привіз до Києва, але не зважився пускати без узгодження з професором через «кілька слів» у ньому на адресу І.Нечуя-Левицького за критику останнім галицького правопису в «Україні» та на рецензію І.Франка на «Нову громаду» (Листування Михайла Грушевського. – Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 2006. – Т. 3 / Ред. Л.Винар; упоряд. Г.Бурлака, Н.Лисенко. – С. 233).

М.Грушевський висловив жаль з приводу затримки огляду, просив його подати до IV книжки, а надалі писати кожного місяця (Листування Михайла Грушевського. – Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 1997. – Т.1 / Ред. Л.Винар; упоряд. Г.Бурлака. – С. 167).

Невдовзі два нариси С.Єфремова із циклу «Відгуки з життя і письменства» були видрукувані: ЛНВ. – 1907. – Т. 38. – Кн. IV. – С. 142 – 154; Кн. V. – С. 331 – 339. Третій підготовлений нарис містив різку критику ЛНВ. Пропозиції М.Грушевського зредагувати його С.Єфремов не прийняв, і цей черговий «відгук» в ЛНВ надруковано не було. Див. також коментар до листа І. Джиджори від 4 серпня (22 липня) 1907 р.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 69 – 70.