Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

14.03.1907 р. До М. Грушевського

Київ Київ, 1/III. 07

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

Досі я нічого не писав, бо просто не було про що такого. Тепер теж нічого такого важного не сталося – самі звичайні річи речі. Передплата на ЛНВістник ЛНВісник ще таки йде – пересічно 3 – 4 нових передплатників – а решта то присилають другу рату.

Нині давали знати з цензури, що треба б там «підмазати», аби допускали книжки Вид[авничої] спілки до Росії – а то стануть завертати. Кільки їм дати? Нині післано послано П. Професорови Професорові дальшу коректу з «Вістника» «Вісника». Сидоряк каже, що до суботи буде зложено коло 6 аркушів, а на другий тиждень то вже не буде що складати, коли з Львова не пришлють. «Здобутє Здобуття Єрусалима» і «Марі» вже в друкарни друкарні. З «Єрусалима» перекладена ціла перша частина.

В редакції «Ради» вже настав сякий-такий спокій, але звичайної конференції в середу чомусь не було – не можу довідатись, чому саме. Але мені біда з Квасницьким; експедицію то він з тяжкою бідою скінчив, але корект не хоче робити, так що усі коректи, з виїм[ком] 2[-х] сторін, мусів я сам робити, і коли додати ще і коректу з «Історії», то я не дам собі ради. А про бібліотеку й нічого говорити. Так само зачинає він на чимраз коротший час приходити до контори і виходити собі, коли хоче, і то в часі від 2 – 5 год., навіть коли мене нема в хаті і коли я звичайно зайнятий в «Раді». Від якогось часу зачинає він заходити до Грінченка і ще кудись по тій компанії і зачинається придирати до дечого – з чого повстають суперечки. Так нині мало до сварки не прийшло – за «Нову громаду». Чому, мовляв, такий гарний журнал галичане навмисне ігнорували – так начеб його навмисне хотіли вбити. Се очевидно визвало з моєї сторони відповідь – так що просто неприємно зачинає бути. Та головне, щоби робив коректи, а то мені дуже трудно буде. З рецензією на Грінченка трудно буде, бо про се хоче писати і Квасницький, і Дорошенко: хиба хіба їх упередити, чи як?

З рештою поки що все в порядку.

З глубоким глибоким поважанєм поважанням

Ів.Джиджора


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 447, арк. 24 – 25).

У даному листі та всіх листах за березень (ст. ст.) 1907 р. переважно обговорюються питання підготовки до друку III книжки ЛНВ.

«Здобутє Єрусалима»… – Йдеться про роман Міріяма Гаррі «Здобуттє Здобуття Єрусалима» (переклад Наталії Романович). Опубліковано: ЛНВ. – 1907. – Т. 37. – Кн. II. – С. 268 – 284 (початок); Кн. III. – С. 506 – 526 (йдеться про цю частину). Продовження та закінчення роману друкувалося впродовж 1907 р.: Т. 38. – Кн. IV, VI; Т. 39. – Кн. VII; Т. 40. – Кн. X, XI, XII.

… «Марі»… – Йдеться про роман Б’єрнстьєрне Б’єрнсона «Марі» (переклад М.Лозинського). Опубліковано: ЛНВ. – 1907. – Т. 37. – Кн. I. – С. 118 – 134; (початок); Кн. II. – С. 293 – 305; Кн. III. – С. 474 – 494 (йдеться про цю частину); Т. 38. – Кн. 1 – 3; Т. 39. – Кн. I.

Але мені біда з Квасницьким… – Ю.Квасницького М.Грушевський взяв до редакції ЛНВ відразу після від’їзду 7 лютого (ст. ст.) 1907 р. І.Кревецького до Львова, сподіваючись на його журналістський досвід. Отримавши цього листа І.Джиджори, М.Грушевський з прикрістю відзначив факт, що Квасницький «відтягується від роботи» (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 25, арк. 145 зв.; запис від 5 березня (1907 p.). Пізніше І.Джиджора не раз нарікав на Ю.Квасницького; у червні 1907 р. той перейшов до редакції «Ради».

Чому, мовляв, такий гарний журнал галичане навмисне ігнорували… - Детально цю проблему розкрито у студії: Гирич І. М.Грушевський і С.Єфремов на тлі українського суспільно-політичного життя кінця XIX – 20-х pp. XX ст. // Український історик. – 1996. – Ч. 1 – 4. – С. 150 – 160.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 68 – 69.