Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

10.01.1895 р. До М. Грушевського

Варшава Варшава, 10 янв. 95

Варіанти тексту

Дорогий земляче!

Перш усього велике спасибі за копію люстрації Подолія 1665 [p.] – вона дуже стане в пригоді. Тепер о Яблон[овском]. Був я учора в цензурі – шукали, переглядали книжки, де записують усе, що пропущено цензурою, і люстрацій галицьких не знайшли. Послі дня замітка єсть про «Mazowszy» тай годі. Так що зостаюсь зістаюсь певним, що Ябл[оновський] збрехав. Мені здається, що Вам не треба дивиться на їх; матеріялів матеріалів так багато, що й для них хватить. Проте ж [Наступна за словом літера закреслена.] я постараюсь ще декого роспитать розпитать.

Люстр[ацію] Самборськ[ого] староства я вже почав переписувать, тільки так, як єсть, не звертаючи на теперішню польську мову.

Моє діло з видаванням люстрацій йде вперед. Перший випуск думаю скласти з: 1) мойого обзора матеріялів матеріалів; 2) передмови до люстрацій Подолія 1665 р. А.Я.Ефименко і 3) самої люстрації. На перший раз буде. На другий випуск піде люстр[ація] Волині 1663 [p.], а дальш ще не загадую.

З радістю берусь за рецензії для «Записок», я їх читав усі (4). Тільки не знаю, як буть з книжками: тут трудно достать. Як буде в пригоді, то на перший раз пошлю Вам маленьку замітку про книжку Зарецкого «Гончарный промысел в Полтавской губ[ернии]». Скажіть, чи буде потрібна?

Хочу Вас просить чи не можна як-небудь достать Словарь Умантця Уманця і скільки; як це зробить?

Та ще дещо інше хтілось би роздобути з Львова. Офіціяльний Офіціальний папір – це від міністра. Коли думаєте у Варшаву? Дуже хочеться побачитись з Вами, порадитись.

Рудченко лютує, насилу уламав, щоб видавать так, як я хочу.

Ваш М.Біляшевський


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 331, с. 11-13. М. Грушевський відповів на цей лист 13.01.1895 р.

…Послідня замітка єсть про «Mazowszy»… – Мова, очевидно, йде про один із томів «Źródeł dziejowych», а саме «Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym». – T.V. Mazowsze / Wyd. A.Pawiński. – Warszawa, 1895 (Źródła dziejowe. – T.XVI).

…а дальш ще не загадую… – Більш докладну інформацію про підготовку до видання люстраційних описів королівщин Волині та Поділля XVII століття можно почерпнути з листування Миколи Біляшівського та Олександри Єфименко (НБ України, Інститут рукопису. – ф.ХХХІ, спр. 1015-1022, 2582.), а також з листів останньої до М.Ф.Владимирського-Буданова (НБ України, Інститут рукопису. – ф.60, спр. 81, 220).

…замітку про книжку Зарецкого «Гончарный промисел в Полтавской губ[ернии]»… – Йдеться про рецензію М.Біляшівського на книгу И.А.Зарецкого «Гончарный промысел в Полтавской губернии: Исследование». – Полтава, 1894, яка пізніше була опублікована в «Записках…» під псевдонімом М.Княжевич (ЗНТШ. – 1895. – T.IV. – Кн.2. – С.63-66).

…Словарь Уманця… – М.Біляшівський, очевидно, має на увазі 4-томний «Словарь росийсько-український» Михайла Уманця (М.Комарова), виданий у 1893-1898 роках у Львові в додатку до літературно-наукового і громадсько-культурного журналу «Зоря». Перші два томи словника побачили світ відповідно у 1893 та 1894 роках (Репертуар української книги: 1798-1916: Матеріали до бібліографії. – Львів, 1999. – Т.3. – С. 298, 348).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 31.