Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

«Ой про тебе, добродію…» (1884 р.)

Михайло Грушевський - «Ой про тебе,…

Автограф вірша М. С. Грушевського «Ой про тебе, добродію…» (29 липня 1884 р.)

Центральний державний історичний архів України (Київ), ф. 1235, оп. 1, спр. 260, арк. 99.

Подається за виданням: Михайло Грушевський. Із літературної спадщини. – Нью-Йорк-Київ: 2000 р., с. 97.