Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

«Филозоп та слухачі» (1884 р.)

Михайло Грушевський - «Филозоп та…

Автограф байки М. С. Грушевського «Филозоп та слухачі» (2 липня 1884 р.)

Центральний державний історичний архів України (Київ), ф. 1235, оп. 1, спр. 260, арк. 105.

Подається за виданням: Михайло Грушевський. Із літературної спадщини. – Нью-Йорк-Київ: 2000 р., с. 88.