Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

«Чужі й свої» (1884 р.)

Михайло Грушевський - «Чужі й свої»…

Перша сторінка автографа повісті М. С. Грушевського «Чужі й свої» (кінець 1884 р.)

Центральний державний історичний архів України (Київ), ф. 1235, оп. 1, спр. 263, арк. 1.

Подається за виданням: Михайло Грушевський. Із літературної спадщини. – Нью-Йорк-Київ: 2000 р., с. 156.