Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

«На цвинтарі» (1884 р.)

Михайло Грушевський - «На цвинтарі»…

Перша сторінка автографа оповідання М. С. Грушевського «На цвинтарі» (1884..1887 рр.)

Центральний державний історичний архів України (Київ), ф. 1235, оп. 1, спр. 261, арк. 10.

Подається за виданням: Михайло Грушевський. Із літературної спадщини. – Нью-Йорк-Київ: 2000 р., с. 301.