Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

«Не хтів би жити я...»

Михайло Грушевський

Не хтів би жити я, та що вже раз живу –

Я хочу жити і любити

Людей, і правду, і добро,

І їм як довше послужити…

На чолі б буть не хтів, та що вже раз стою,

Хочу нехибно достояти,

І прапор світу і добра

До краю високо держати.

Я б сильним буть не хтів –

Та вже, що маю раз,

Хотів би до краю зужити,

І з плеч недужих тягарі

На плечі власнії зложити.

І я зложив, і я несу,

Цап жертвенний народу свого,

Тягар важкий.

1896


Примітки

Перша публікація: Михайло Грушевський: Із літературної спадщини. – С. 114.

Подається за автографом: ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 260. – Арк. 101. За почерком автограф датуємо приблизно 1896 р.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2011 р., т. 12, с. 70 – 71.