Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

11.05.1908 р. До І. Джиджори

Львів

Варіанти тексту

Хотіли Ви в Львові бути, м[іж] ин[шим] ін[шим], щоб і мене поінформувати, але нічого ні про київські, ні про львівські спостереження не пишете. Напишіть, і взагалі вже раз позбудьтесь своєї звички писати тільки з якогось спеціального натхнення, а пишіть регулярно.

Я писав давно в ЛНВ, що випущу книжку (себто, щоб коректи мині мені присилали), а Вам писав на Ваш лист до Київа Києва, щоб не гаяли часу і використовували його для архивальних архівальних занять – їдьте в М[оск]ву, не сидіть непотрібно в Київі Києві і дайте свій моск[овський] адрес та пишіть регулярно і докладно.

Цілую.

М.Г[рушевський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 9 – 9 зв.). Поштова картка. Адресована: «В Контору ЛНВ для Ів.Н.Джиджори. Киев, Россия, Прорезная, 20, кв. 3». Штемпелі Львова (11.5.08) та Києва (29.04.08).

Місце та дату написання встановлено за поштовим штемпелем.

Цей лист М.Грушевський написав, не отримавши ще листа Івана Джиджори від 8 травня (25 квітня) 1908 р. І.Джиджора відповідає на нього 13 травня (30 квітня) 1908 р.

їдьте в М[оск]ву… – 22 (9) квітня 1908 р. І.Джиджора перервав свої архівні студії через свята. Перебував у Києві та на короткий час виїжджав у Галичину. Не пізніше 24 (11) травня він повернувся до Москви, де працював до середини серпня. Нагадування про від’їзд до Москви М.Грушевський повторював і в наступних листах.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 160.