Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

29.05.1900 р. До І. Пулюя

Львів Львів, 16(29).1900

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Товаришу!

На 10/VI н. ст. Наукове Товариство висилає депутацию депутацію до Відня в справі підвисшення підвищення субвенциї субвенції Науковому Товариству. Справа ся для нас незвичайно важна і участь в сій депутациї депутації Ваша дуже пожадана. Дуже просимо Вас взяти участь в ній в інтересах Товариства, близьких Вам так само як і нам.

Сподіючися Сподіваючися скорої й прихильної відповіди відповіді пишуся з глубоким глибоким поважаннєм поважанням

Мих.Грушевський

Статя Стаття Ваша складається.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 60, № 143).

Місяць написання – орієнтовно за змістом.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 138.