Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

29.03.1900 р. До О. Маковея

Львів 16(29).ІІІ.1900

Варіанти тексту

В[исоко]п[оважаний] добродію!

Не знаю, чи 10/IV буду ще ві Львові, тож відписую бодай коротенько:

І. Ургенс – річ чисто формальна; потрутиться при першій виплаті.

2. З кінцем року лишилося не відробленого за Вами щось зо 6 з[о]л[отих] р[инських].

3. Galiziana-м в роді того, що задумуєте, я завсіди радий в «Записках». До Гундуліча секция секція просила Вас доробити вступ – прошу зробити се до жовтня, аби можна було восени вискладати. За нього і за Левицького, коли жичите зичите собі, заплатимо, а як дуже потрібуєте потребуєте – можна зробити й малий форшус.

4. Труднійше Трудніше з «Вістником» «Вісником». Самі знаєте, ми не платимо зовсім сотрудникам, та й нема звідки (1899 р. дав при всякій трудности трудності коло 400 з[олотих] р[инських] дефіциту). Приймаючи до друку Куліша, думали ми зробити Вам прислугу більше, бо хоч стаття й цікава, на «Вістник» «Вісник» вона задовга і робить технічні трудности трудності; тож думали, що вистане за гонорар Вам, як зробимо відбитки. За Ковалева заплатимо, бо сьте робили на замовлення. Прикро мені се Вам писати, але й з мене, самі знаєте, говорить теж біда – не особиста, але «Вістникова» «Вісникова». Тож прошу й на мене не гніватися. Самі знаєте, я Вам не ворог.

Жінка Вам шле поклін!

Щиро прихильний М.Грушевський


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 59, № 881).

До Гундуліча… – Така стаття О.Маковея у ЗНТШ не з’являлася. [Makowej O. Beitrag zu den Quellen des Gunduličschen “Osman”. – Archiv für slavische Philologie, 1904, Bd. 26, S. 71 – 100.]

…за Левицького… заплатимо… – Йдеться про велику статтю О.Маковея «Три галицькі граматики (Іван Могильницький, Йосиф Левицький і Йосиф Лозинський)» – ЗНТШ, т. 51, с. 1 – 58, т. 54, c. 59 – 96.

Приймаючи до друку Куліша… – Йдеться про статтю О.Маковея «Панько Олелькович Куліш. Огляд його діяльності» – ЛНВ, 1899, тт. IX – XIІ.

За Ковалева заплатимо… – Тобто, за статтю О.Маковея «Стефан Ковалів» – ЛНВ, 1899, т.XI.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 125.