Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

12.02.1900 р. До І. Пулюя

Львів 31/І (12/ІІ).900

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Товаришу!

Про пропозицію п[ані] Кулішевої говорив учора з п[аном] начальним директором Видавничої спілки (сам я до дирекції не належу, а до Надзираючої ради) і він казав, що друкувати Кулішеву трильогію трилогію в Росиї Росії для них неможливо зовсім, як і взагалі що-небудь иньше інше, в Галичині ж вони не відважуються з огляду на те, що одна з п’єс сієї трильогії трилогії була в своїм часі признана неможливою ще в Київі Києві з огляду на свою тенденцию тенденцію.

Щодо літературного універсала, про котрий згадує п[ані] Кулішева в иньшім іншім листі, то якби я напав на його слід, то сказав би зробити з нього копію, але досі, кого питав, кажуть, що не чули.

Кланяюся Вам і всьому дому від себе і від жінки.

Щиро прихильний М.Грушевський

31/I(12/II).900

Жученко, що дав гроші, має бути братом того, про котрого згадує п[ані] Кулішева.


Примітки

У Відділі рукописів збереглося 3 листи М.Грушевського до І.П.Пулюя – 2 за 1900 рік і 1 за 1904 рік.

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 60, № 142).

Місце написання встановлено за змістом.

…друкувати Кулішеву трильогію трилогію– Йдеться про «Драмовану трилогію» П.Куліша: п’єси «Байда, князь Вишневецький», «Петро Сагайдачний», «Цар Наливай» – вийшли у Харкові, 1900.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 138.