Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

1 пол. 04.1900 р. До І. Франка

1 пол. квітня 1900 р. Львів

В[исоко]п[оважаний] П[ане] Доктор!

1. З Горького (книжку звертаю до бібліотеки з сим разом) вибрав я «Челкаша», зголошувався до перекладу з російського Веретельник (каже, що вчився в Росії, в Києві), але я полишаю те на Вашу волю – дати до перекладу Верет[ельнику] чи Крушельницькому, чи ще почекати Чайки; я призначаю його на VII кн., але не вадить мати на Vorratki.

II. В петиції просіть 15.000 корон, вкажіть, що від 1900 р. виходитиме хроніка, де будуть німецькі змісти рефератів і розширяться правничі публікації, і заповісти німецький бюлетень.

III. Допильнуйте, аби до 20/IV був скінчений друк німецької хроніки, тому завчасу припасіть тексту досить. Прошу читати 2-у коректу її і взагалі попильнувати, аби не було разячих помилок.

Веселих свят!

Щиро прих[ильний] М.Грушевський


Примітки

Вперше надруковано у зб.: Великий українець. – К. – 1992. – С.254.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1637, с. 123 – 124).

Місце написання і дату встановлено орієнтовно за змістом.

…вибрав я «Челкаша»… – Оповідання М.Горького; друкувалося у ЛНВ, 1900, т. 2, кн. 8, с. 212 – 247, у перекладі В.Гнатюка.

…почекати Чайки… – Мабуть, мається на увазі К.Малицька, один з її псевдонімів – Дністрова Чайка.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 88.