Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Перед (не пізніше) 3.04.1886 р. До Д. Марковича

Тбілісі

Варіанти тексту

Ша[новни]й д[обродію]

Вибачайте, що потурбую мосць В[ашу] і нагадаю, як просив Вас написати, коли ласка, скільки одтяли в «Дівчині», в котрому томі друкуєте й коли сподіваєтесь у продаж пустити. Як не в першому, то верніть, бо здаєцця здається, вилежуватись їй не треба. Я не послідовець Горація й не хочу, щоб що-небудь моє «nonum prematu in annum» [«Нехай зберігається до дев’ятого року» (лат., вислів Горація) – тобто, не слід поспішати з публікацією твору, який завжди потребує ретельного доопрацювання. – Упор.], іще перележить та <скисне>. Хай беруть, поки тепле, та не ганьбують: у нашому гаї й горобець за зозулею закує. Щасти Боже збірникові Вашому, читців нам, а Вам покупців без ліку.

Шануючий Вас М. З.

А як напечатки? Як не буде, <…>

Адрес: А.Михай[ловичу] Сн[итревскому].


Примітки

Публікується вперше за чорновим автографом (Центральний державний історичний архів України у Києві, ф. 1235, оп. 1, № 267, арк. 19зв).

Місце та приблизний час написання встановлено за змістом та за розміщенням чернетки серед інших листів: текст записаний перед листом до Івана Нечуя-Левицького з Тифлиса від 15 (3) квітня 1886 року.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 52.