Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

1 пол. 01.1886 р. До Д. Марковича

1 пол. січня 1886 р. Тбілісі

Варіанти тексту

Високопов[ажний] Дм[итре] Вас[ильовичу]!

Високошановний Іван Семенов[ич] Левицький подав звістку мені про Ваш «Степ» і порадив послати Вам котресь невеличке оповідання – як тільки не пізно. На суд Ваший посилаю оце оповідання своє, чи не вподобаєте єго його й не приймете у свою хату…

Як надрукуєте, то щоб мені окрім тих кондицій, що в Вас ведуться, зоставили оттисків кілька. Напишіть, будьте ласкаві, скоро, як не схочете друковати друкувати, то я пришлю тоді марок й попрошу переслати куди.

Шануючий мосць Вашу й завжди <прихильний>

З[аволока]


Примітки

У ЦДІА зберігаються чернетки трьох листів М.Грушевського до Дмитра Марковича, які ми тут публікуємо. Вони стосуються перших публікацій художніх творів молодого автора. Там же є і листи-відповіді Дмитра Марковича (№ 630).

Публікується вперше за чорновим автографом (Центральний державний історичний архів України у Києві, ф. 1235, оп. 1, № 267, арк. 17зв).

Місце і приблизний час написання встановлено за змістом.

Левицький подав звістку мені… – У від 7 січня 1886 року І.Нечуй-Левицький пропонував М.Грушевському послати котресь оповідання у альманах «Степ», який укладав Д.Маркович.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 51.