Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

6. «Слово в великую суботу» Кирила Туровського

Михайло Грушевський

Ціла антитеза з сим словом – та пам’ятка, про яку хочу я тут наостанку згадати, – «Слово на Велику суботу Кирила Туровського» (видав з передмовою Лопарьов в «Памятниках древней письмен[ности]», вип. XCVIII [Памятники древней письменности, XCVII, Слово в великую субботу, принадлежащее святому Кириллу Туровскому, сообщение Хрисанфа Лопарева, 1893, с. 23.]. «Слово» само по собі не нове, але досі воно було відоме в фрагментах і без імені автора. Хоч задля характеристичної манери давно вже була гадка, що належить воно Кирилу, та заходили суперечки, які тепер розв’язує находка «Слова» в рукоп[исі] XVI в. з іменем автора – «иже во святыхъ отца нашого Кирила єпископа Туровскаго».

Для характеристики Кирила «Слово» не має великого значення, бо подібне до відомого раніше слова його про мироносиць. Д[обродій] Лопарьов, порівнюючи їх обох, уважає «Слово на суботу» переробленою, поправленою редакцією «Слова про мироносиць». Характерною відміною є тільки апокрифічна подробиця, що Христос каже, несучи Його, співати «Святий Боже».

Як сказав я, стиль «Слова» той самий, що й взагалі у Кирила, – розмальована історія євангельська; оповідання драматизоване промовами, вложеними в уста Марії й Іосифа, й самого Христа. Морального елементу в «Слові» нема зовсім, нема й того нахилу до алегоричного, «прѣводного розуміння, за який обстає Клим і який в інших словах Кирила также виступає виразно. Все зведено на саму барвисту, оздоблену форму. Для нас Кирило зостається цікавим зразком чисто грецької риторичної науки на руськім грунті, зразком неодиноким, але найбільш яскравим, характерним. Тому й дальші студії над його писаннями, де ще багато є непевних, дуже будуть пожадані [Зауважимо, що нема досі приступного видання Кирилових писань – видання текстів Калайдовича і Сухомлинова стали рідкими, а переклад, виданий єп[ископом] Євгенієм (Творения Св. отца нашего Кирилла. – К., 1880), не замінить оригіналу.].


Примітки

Кирила Туровського… – (бл. 1130 – 1182) – вважають, що все його життя пройшло в м. Турові, де він певний час займав єпископську посаду (бл. 1169 – 1182 pp.).

Зауважимо, що нема досі приступного видання Кирилових писань… – найповніше видання його творів див.: Еремин И.П. Литературное наследие Кирилла Туровского // Труды Отдела древнерусской литературы. – Л., 1955 – 1958. – Т. XI – XV.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 510 – 511.