Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Dr. Antoni J. Sylwetki i szkice historyczne i literackie. Serya IX

Михайло Грушевський

Kraków, 1893, 385 s.

Останній том розправ небіжчика д-ра Й[осифа] Ролле містить ширшу розвідку про «історію татарської колонізації при границі волоській» (с. 245 – 385) і кілька дрібніших. Розвідка та, друкована спочатку в «Бібліотеці Варшавській», і надає переважно цікавість сьому тому для істориків України. Автор пильно, як звичайно, звів докупи відомості про колонізацію татарську по колишніх землях В[еликого] кн[язівства] Литовського взагалі і спеціально для Поділля.

Розвідку про це він ще раніш дав в своїх «Замках подільських», але тепер обробив се питання на ширшу скалю, подавши відомості з матеріалів, друкованих покійним орієнтологом Мухлинським в колишній «Теці Віленській», що стала великою рідкістю бібліографічною, а також з власних джерел (як інвентар дібр Острозьких 1620 р. і ін.). Історія татарської колонізації остільки ще мало вистудіювана, що розправу д. Ролле цікаво прочитає всякий, хто студіює історію Правобічної України.

Інші розвідки цікаві для нас остільки, оскільки відносяться до польських верств нашого краю, що робили якийсь вплив на його життя і зв’язані були з ним; але й з сього погляду тут знаходимо теми другорядні, хоч не позбавлені значення. Друге оповідання дотикається українських маєтностей Мошинського; два дальших – турецького находу на Поділля 1672 p., далі йдуть – розвідка про побут емігрантського корпусу кн[язя] Конде на Волині і про родину Мальчевського.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1894. – Т. IV. – С. 181 – 182 (Бібліографія).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. 146.