Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

9.03.1902 р. До М. Грушевського

Париж 12, Avenue Reille, Paris
9 Марця 1902

Варіанти тексту

Вельми шановний Земляче,

Вибачайте що спізнивсь на кілька днів з одповіддю на Ваш ласкавий лист, котрий дуже мене втішив. Я дуже і дуже радий що Ви таки вернулись до Відділу. Кажу Вам се від щирого серця.

Як Ви знаєте я завжди був такої думки що універсальність «Записок» тільки їм шкодить і що краще було б видати праці кожної секції окрімно окремо, а з «Записок» зробити загальний орган на зразок розширеної «Хроніки» оскільки я міг зрозуміти [..?] се іменно питання й було початком непорозуміння. Отже ж не залежно од моїх думок (котрі мені здаються резонними й зараз) я був дуже збентежений звісткою що Ви виступили з Відділу, а тепер дуже радію що Ви вернулись, бо як би не було, а я завше знав і знаю що Товариство держиться тільки Вашою працею і тільки за Вашим приводом може бути щиро науковим.

Те ж що Ви пишете показує мені що я таки мав рацію подумавши з першого року що мабуть діло не зовсім то у роспорядку розпорядку видань, а що мабуть там не без якої небуть небудь «підземної» роботи, проти Вас особисто, як Ви кажете. Що ж будете робити: це завше і скрізь так буває (і у тутешньому Антропологічному Т[оварист]ві далеко не без того) це можна було й наперед загадувати – але на це нема чого звертати увагу, особливо чоловікові, котрому йдеться тільки за патріотичні і наукові інтереси.

Отже ж спасибі Вам превелике, що Ви держитесь, держіться й самі і вірте що кожний щирий українець – як би він не розходивсь з Вами у думках про які небудь деталі – завше буде на Вашій стороні і завше буде Вам дякувати за Вашу непохильність і терпіннє терпіння, котрого я знаю що треба дуже й дуже багато.

Коректу своєї статті вернув зараз же – ви се мусите одібрати. Якщо нема часу посилати другу то подивіться вже самі будьте ласкаві і друкуйте – хоч у «Записках» – аби швидче. Та ще от що: мені дуже потрібно було б мати досить багато – не меньш менш як 150 відбитків постарайтесь коли Ваша ласка це улагодити.

Діло бачите у тому, що мені хотілося б роздати їх на спомин моїм слухачам у В[ищій] Школі Соц[іальних] Наук, котрим я оце сам й читав недавно про український палеоліт – це й їм втіха буде і треба ж усе-таки привчати людей дивитись ув українські наукові видання. А потім, чи не можна було б видрукувати таблиці не у тексті, а на окремих картках товщого паперу, як це зроблено у Вашій статті про молотівський клад, здається… так було б огряднійше огрядніше

Щодо праці про Хвойчині «площадки» (перед-мікенську культуру), то я ще й досі не дібравсь її довести до ладу, але незабаром справлюсь і у маї або іюні надішлю. Ув усякому разі VI т. «Матеріалів» я зоставляю собі й Шухевичові буде й з того що я йому V-й віддав. У мене й окрім моїх праць є вже досить багато дуже цікавого і дуже коштовного на цей том.

Хочу ще запитати Вас про одну річ: є у мене новенька стаття – подорож до Басків, написана по-українському. Вона призначалася колись-то задля «Зорі» і початок її й був навіть посланий Левицькому, але десь пропав. От я якось знайшов брульон та й переписав помаленьку і мені здавалося що вона підійшла б до «Літерат[урно]-Наукового Вістнику Віснику». Тільки мені бачите, треба б щоб за неї заплатили, бо у мене тепер таки діла що не знаю як з їх і виберусь. То от я Вам через який тиждень або-що пришлю її а Ви вже там побачите.

А поки що бувайте здоровенькі і не забувайте дуже Вам прихільного прихильного

Хв.Вовка

Та чи не можна б мені прислати 2-3 примірника «Весілля» Литвинової. Вона дуже сердиться що не має його, а мені нічого їй послати.


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, оп. 1, од. зб. 389, с.404.

Вперше опубліковано у часописі «Родовід» (1997, № 15, с.59-60) за автографом. Лист є відповіддю на лист М. Грушевського від 22.02.1902 р. М. Грушевський відповів на цей лист 13.03.1902 р.

…й Шухевичові буде, що я йому V-ий віддав. – п’ятитомна праця Володимира Шухевича була опублікована протягом 1897-1908 років у кількох числах «Матеріалів до українсько-руської етнології».

…є у мене новенька стаття – стаття під назвою «Біля моря між басками» вийшла друком у «Літературно-науковому віснику» (Львів, 1903. – T.XXIV. – Кн.Х. – С.15-35; Кн.XII. – С.216-232).

…2-3 примірника «Весілля» Литвинової – йдеться про розвідку П.Литвинової-Бартош «Весільні обряди і звичаї в с.Землянці на Чернігівщині» (Материяли Матеріали до українсько-руської етнології. – 1900. – Т.3).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 162 – 163.