Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

1.04.1914 р. До М. Грушевського

Львів 1.IV.1914

Варіанти тексту

Дорогий Пане Професор!

При всякій нагоді, коли ми тільки збираємося, першим ділом звертаємо свою увагу в сторону В[исоко]п[оважаного] П. Професора. В[исоко]п[оважаного] П. Професора завсіди уважаємо не тільки патроном верховним нашої тіснійшої тіснішої компанії, але і загалом усего усього того, що в нас на соборній Україні доброго діється і буде діятися. Таким чином і в сій хвилі звертаємося з глибоким поклоном і з бажаннєм бажанням усего усього найкращого до П. Професора.

Мик.Залізняк

Іван Джиджора

Михайло Мочульськи[й]

В.Гарасимчук

Осип Роздольський

В. Дорошенко

М.Федюшк[а]

Дермаль


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 447, арк. 326).

Місце написання встановлено за змістом.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 285.