Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

29.03.1914 р. До М. Грушевського

Львів

Варіанти тексту

Щиро тішимося, що П. Проф. так гарно себе почувають. Бажаємо, щоб так завсіди було. Паням наше поздоровленнє поздоровлення і поклін.

Джиджора

Дермаль

Осип Роздольський

Мих.Мочульський

В.Герасим[чук]

В.Дорош[енко]

Мик.Залізняк

М.Федюшк[а]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 446, арк. 6 – 6 зв.). Поштова картка. Адресована: «Київ, Паньківська, 9, кв. 12». Штемпелі Львова (29.III. 14) та Києва (17.3.14). Зберігається у справі листів А.Дермаля до М.Грушевського. Привітання написано рукою І.Джиджори.

Місце та дату написання встановлено за поштовим штемпелем.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 284 – 285.