Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

22.02.1914 р. До М. Грушевського

Львів 22/ІІ.14

Варіанти тексту

Зібрана компанія засилає сердечний привіт і запевнення вірности вірності. Бажаємо в тяжких часах там певности певності. Map[iї] Сильв[естровні] наш поклін.

Джиджора

В.Герасимчук

Дермаль

<Мик.Залізняк>

Волод. Дорошенко

Мих.Мочульський

Осип Роздольський


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 446, арк. 5 – 5 зв.). Поштова картка видова. Адресована: «Київ, Паньківська, 9, кв. 12».

Штемпель Львова (22.II.14). Привітання зберігається у справі листів А.Дермаля до М.Грушевського. Написано рукою І.Джиджори.

Місце написання встановлено за поштовим штемпелем.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 280.