Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

13.09.1912 р. До М. Грушевського

Голгочі

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

Мій урльоп кончиться в понеділок, і я в понеділок рано вже буду в бібліотеці. Приїду до Львова в неділю вечером ввечері. Через те прошу відложити засіданнє засідання В[идавничої] с[пілки], тільки не знаю, чи моя картка встигне на час, бо щойно сьогодня сьогодні (п’ятниця) я одержав картку П. Професора.

З глибоким поважаннєм поважанням

І. Джиджора


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 447. арк. 342 – 342 зв.). Поштова картка. Адресована: «Високоповажаний М.Грушевський, професор університ[ету], Львів, Понінського, 6». Штемпель Голгочі (13.9.12).

Місце та дату написання встановлено за поштовим штемпелем.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 244.