Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

21.04.1910 р. До М. Грушевського

Харків 21/IV

Варіанти тексту

Покорнійше Покорніше прошу написати мені, що я маю відповісти Багалієви Багалієві на його пропозицію. А то він допитується часто, що з тим чувати. Я би написав лист, та напевне не знаю, чи П. Проф. у Київі Києві, а лист то все ж тяжша тяжча річ.

З глибоким поважаннєм поважанням

Іван Джиджора


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 447, арк. 251 – 251 зв.). Поштова картка з панорамою Харкова. Адресована у Київ (вул. Паньківська, 9). Два поштові штемпелі Харкова (8.04.10).

Місце написання встановлено за поштовим штемпелем та змістом, стиль дати (новий), вказаний І.Джиджорою, також уточнено за штемпелем.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 207.