Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

5.09.1907 р. До М. Грушевського

Київ 23/VIII.1907

Варіанти тексту

Дорогий Пане Професор!

Нині одержав я рукописи – бібліографію і 4 сторінки «В[еликого] шуму». Надруковано 15-ий аркуш VI тома, а завтра друкується 18-ий IV тома. Завтра теж кінчиться передрук «Молоха» – лишається 3 порожних порожніх сторінки до повного 5[-го] аркуша, треба дати оголошення «Вістника» «Вісника» і «Записок». Чи передрук буде власністю Винниченка? І чи він нам має назначити ціну книжки?

Сегодня Сьогодні я знов дав Винниченку аванс – щоправда невеликий, бо тільки 8 руб. Крім того, йому ще належало б ся 12 руб., але коли порахується кошти передруку, то за ним останеться ще довг коло 20 руб. Я мимо того дав йому аванс, бо, на мою думку, його треба якнайбільш ангажувати, він дуже прихильно ставиться до нас і обіцяє постійне співробітництво. Ось і на осінь, може, навіть з початком вересня, щось дасть. Проте я прошу написати, чи можна йому дати більше. Ага, не знаю, як бути з коштами за передрук «Дима», бо ж він не вийшов, так хто се повинен платити?

В друкарни друкарні терпимо на хронічний брак зецерів; Зайцев і Погребной хорують, і через те не було кому складати «Вістника» «Вісника». Я з тяжкою бідою виміг, що нині дав двох инших інших до «Вістника» «Вісника», а треба для сеї книжки хоч третого третього ще. Наші роботи в друкарні так розрослись, що з такою скількістю кількістю зецерів, як зараз маємо, рішучо не можна собі буде дати ради. Тим більше, як П. Проф. сюди приїдуть і робота йтиме дуже скорим темпом.

Франка «Середніх віків» знов тепер вийде забогато забагато, коли ще навіть більше має ся прислати. А що робити з оглядом Лозинського, то хто його знає – не помістимося. Страшенно вже він довгий буде, як ми з Сидоряком міркуємо – коло 2-х аркушів.

Дебют нового складача VI тома випав добре, коректа зовсім не гірша, як Запорожця, який останніми часами якось складає досить ліниво – помалу.

«Записок» ми все-таки не маємо – не прислали нам з Львова.

З глибоким поважаннєм поважанням

Ів.Джиджора


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 447, арк. 153 – 154).

Місце написання встановлено за змістом.

«В[еликого] шуму «… – Тут і далі у даному листі при згадках авторів, назв творів, статей чи оглядів, які готувалися до друку у VIII-IX книжці ЛНВ, див. коментар до листа М.Грушевського від 21 (8) серпня 1907 p., де подано зміст книжки.

…за передрук «Дима»… – Йдеться про твір В.Винниченка «Дим: різдвяна казка» (ЛНВ. – 1907. – Т. 37. – Кн. І. – С. 7 – 24).

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 148 – 149.