Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

7.12.1909 р. До М. Грушевського

Київ 7/ХІІ/1909

Варіанти тексту

Дорогий Михайло Сергієвич!

Перш усього – що се Ви видумали щоб зрікатись від Голови Тов[ариства]? Саме такий час, що Вас треба і тільки Вас. Тов[ариство] ще добре не стало на ноги, а Ви зрікатись? Покиньте!

Я написав Стеш[енку] зібрати Раду, бо є і друге діло у мене. Ще одібрав від Вовка листа, де він пише, що Бабенко, що робив розкопки в Салтові (Харьк[івська] губ. Волч[анський] пов.) продає свою колекцію (біля 1000 річей речей). Хоче за неї 300 р. І що вже йде в Петербурзі розмова, а навіть і беруться добре, щоб купити її до Петерб[урга]. Радить перебити і купити для Київ[ського] Наук[ового] Тов[ариства].

Будь ласка, як найшвидче скажіть як Ви про се думаєте? Я добре колекції не знаю, але думаю, що варта отсих грошей. Вовк пише, що на ті гроші, що просив вислати, він підожде, але щоб купити збірку Бабенка.

Я сегодня пишу і до Бабенка, щоб трохи стримався рішати з Петерб[ургом], як ще не пізно.

Телеграфуйте!

Привіт сердечний Вашим!

Ваш М.Біляшевський


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 331, с. 172-173. Лист написано на офіційному бланку Українського наукового товариства у Києві. Лист є відповіддю на лист М. Грушевського від листопада 1909 р. М. Грушевський відповів на цей лист у грудні 1909 р.

…Бабенко… – Йдеться, очевидно, про матеріали розкопок катакомбного могильника в районі Верхнього Салтова (тепер Харківська область). Розкопки проводились археологом Володимиром Бабенком. Дана пам’ятка репрезентує так звану Салтівську археологічну культуру VIII-X століть, носіями якої були племена Хозарського каганату.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 83.