Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

«Не бажаю я заплати, не бажаю слави …»

Михайло Грушевський

Не бажаю я заплати, не бажаю слави,

Праця – то мені заплата, правда – вища слава.


Примітки

Перша публікація – за автографом: ЦДІАЛ України. – Ф. 401. – Оп. 1. – Спр. 60. – Арк. 36 зв.

Текст зі «Щоденника» М.Грушевського, однак до видання 1997 р. не потрапив. Авторської дати немає, але попередній текст датований 4 вересня 1888 p., і на цій підставі так само датуємо і цей дворядковий начерк-роздум.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2011 р., т. 12, с. 361.