Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

23.12.1913 р. До І. Джиджори

Київ 10/ХІІ.913, вечір

Варіанти тексту

Дорогий Іван Миколаєвич!

Я все ждав відомостей про своє сальдо гонорарів etc. Тим часом зближається річне замкненнє замкнення. Долучаю отсей лист, котрий – коли не сталося чогось, що робило б се небажаним – я прошу Вас передати в друкарню, щоб вони се зробили.

Ваш М.Грушев[ський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 70).

Місце написання встановлено за змістом.

Долучаю отсей лист. – У справі листів М.Грушевського до І.Джиджори зберігся недатований лист історика до друкарні НТШ, який, ймовірно (за змістом), він долучав:

«В Друкарню Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові. Прошу перенести на покритє покриття останка мого довгу боргу в друкарні те, що належить мині мені ще з рахунку гонорарів в Товаристві – ще перед річним замкненнєм замкненням. З поважаннєм поважанням М.Грушевський (Там само, арк. 142).

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 279.