Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

21.05.1906 р. До С. Єфремова

Львів Львів. 21(8).V.1906

Варіанти тексту

Дорогий Сергій Олександрович!

Дякую Вам за лист і звістки. Про «К польско-укр[аинским] отнош[ениям]» питав я тому, бо д[обродій] Дурдуковський не міг їх найти і казав, що їх в помешканню Вашім нема. Будьте отже ласкаві передати ті примірники, що у Вас лишилися, до книгарні «Київ[ської] стар[ини]». Щодо «Історії», то я просив Вас продавати т. І – III по 2 р. 40 к., a т. V ч. І по 1.35 р. Прошу собі взяти ласкаво екзем[пляр] «Очерка» нового видання з книгарні «Київ[ської] стар[ини]».

У нас тепер подій ніяких особливих нема, крім загально-політичних, про котрі Ви знаєте. Розширили ми «Записки», а статті напливають, нівроку, так сильно, що прийдеться іще раз розширити. Побільшили ми і «Вістник» «Вісник», як знаєте. Робота взагалі йде незле, а з тим сидимо та прислухуємося, що вийде з Петербурга.

Всі Вам кланяються.

Щиро прихильний М.Грушевський


Примітки

Друкується вперше за автографом (Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського, ф. 317, № 301).

Лист написано Марією Грушевською за підписом М.Грушевського.

питав я тому…цей лист Грушевського до Єфремова, мабуть, не зберігся.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 166.